zamknij

Strona korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Obowiązek korekty VAT-u naliczonego

Od dnia 1 stycznia 2013 zostały zmienione przepisy dotyczące podatku VAT, a wśród nich również korzystanie z "ulgi na złe długi". Po zmianie przepisów obowiązek korekty podatku naliczonego po stronie dłużnika nie jest w żadnym stopniu uzależniony od wierzyciela. Obowiązek ten spoczywa na dłużniku, a jedyną przesłanką tej korekty jest brak zapłaty za zobowiązanie wynikające z faktury w terminie 150 dni licząc od upływu terminu płatności.

Jeśli zapłata nie nastąpi w terminie 150 dni od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturze, firma dłużnika będzie zobligowana do korekty odliczonej kwoty podatku VAT wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynie 150 dzień od upływu terminu płatności.

Obowiązek poniższy wynika z art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług, który został zmieniony ustawą z dnia 16 listopada 2012 roku o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce opublikowaną w Dzienniku Ustaw pod pozycja 1342. Pomimo, że ustawa ta obowiązuje od 1 stycznia 2013 roku, to znajduje zastosowania również do zobowiązań wynikających z faktur wystawionych przed tym dniem. Jeżeli 150 dzień od dnia upływu terminu upływa po 31 grudnia 2012, zgodnie z art. 23 tej ustawy, dłużnik, który nie zapłaci zobowiązania wynikającego z takiej faktury, jest zobligowany do korekty odliczonej kwoty podatku VAT wynikającego z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynie 150 dzień od dnia upływu terminu płatności.

Dłużnika, który nie wywiążę się z obowiązku skorygowania podatku naliczonego , czekają poważne konsekwencje. Wystąpi u niego zaległość podatkowa oraz odsetki od tej zaległości. Zostanie tez naliczona sankcja w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego (30% odliczenia dokonanego z nieopłaconej na czas faktury VAT, której dotyczy obowiązkowa korekta), a na osoby fizyczne sankcja karnoskarbowa.

Należy pamiętać, że uregulowanie należności z tytułu działalności gospodarczej następuje z chwilą uznania rachunku bankowego wierzyciela, a nie obciążenia rachunku bankowego dłużnika.