Zmiana VAT na produkty spożywcze w ramach rządowej tarczy antyinflacyjnej

W dniu 1 lutego 2022 na okres sześciu miesięcy, rząd wprowadza obniżkę podatku VAT z 5% na 0% na większość produktów spożywczych. Zmiana ta, wymaga przeprogramowania stawki VAT tych towarów w kasach fiskalnych. W teorii jest to proste – po raporcie dobowym w dniu 31 stycznia, w towarach wymienionych w poniższym załączniku, należy zmienić przyporządkowana stawkę VAT z „C” na „D”. Można to zrobić ręcznie na kasie, można skorzystać z naszej pomocy. W przypadku większej bazy towarowej, warto tą operację wykonać za pomocą odpowiedniego oprogramowania i w ten sposób robimy to my jeśli otrzymamy zlecenie.

Rzeczą istotną na która trzeba zwrócić uwagę tzw. „schodek podatkowy”. Problem ten dotyczy tylko drukarek fiskalnych i polega na tym, że gdy po zmniejszeniu stawki VAT na dany towar, ponownie ją zwiększymy (po pół roku gdy skończy się tarcza), drukarka zablokuje możliwość sprzedaży tego towaru. Rozwiązaniem jest tu zmiana nazwy o choćby jeden istotny znak np. dodanie na końcu litery określającej stawkę VAT np. „C”.

WYKAZ TOWARÓW I USŁUG OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 5% PODLEGAJĄCYCH TYMCZASOWEJ ZMIANIE NA 0%


Mięso i podroby jadalne

Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne – z wyłączeniem homarów i ośmiornic oraz innych towarów objętych CN 0306 – CN 0308

Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęce-go, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe i w kawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone

Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy, jadalne

Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów

Zboża

Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny

Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza – wyłącznie towary przeznaczone do spożycia przez ludzi

Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego – wyłącznie jadalne

Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych – z wyłączeniem:
1) kawioru oraz namiastek kawioru objętych CN 1604,
2) przetworów z homarów i ośmiornic oraz z innych towarów objętych CN 1603 00 i CN 1605

Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze

Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części
roślin – z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%

Zupy i buliony i preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane

Lody i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao

Tłuszcze złożone z produktów roślinnych lub zwierzęcych (miksy), wyroby seropodobne (analogi serów) oraz preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych, objętych pozycją CN 2009 – wyłącznie produkty:
1) jogurty, maślanki, kefiry, mleko nieobjęte działem CN 04 – z wyłączeniem produktów zawierających kawę oraz jej ekstrakty, esencje lub koncentraty,
2) napoje bezalkoholowe, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
3) preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
4) niezawierające produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404 lub tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404:
a) napoje na bazie soi o zawartości białka 2,8% masy lub większej (CN 2202 99 11),
b) napoje na bazie soi o zawartości białka mniejszej niż 2,8% masy; napoje na bazie orzechów objętych działem CN 08, zbóż objętych działem CN 10 lub nasion objętych działem CN 12 (CN 2202 99 15)

Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia