Już od 27 lat oferujemy niezawodny serwis. Na zakupioną u nas możesz otrzymać dożywotnią gwarancję oraz pakiet bezpłatnych usług. Z naszą pomocą uzyskasz zwrot z Urzędu Skarbowego w wysokości 90% wydanej kwoty – maksymalna wysokość ulgi to 700 zł. Wyposażysz swój sklep w wagę, czytnik, szufladę oraz zintegrowany z kasą terminal płatniczy. Nasi klienci objęci są wyjątkowym systemem rabatowym „Co rok to taniej”, który gwarantuje, że rabat będzie rósł wraz z upływem czasu oraz proporcjonalnie do liczby jednocześnie pracujących urządzeń. Zapraszamy do nas – zmiana serwisu kasy fiskalnej to czynność bezpłatna, która trwa kilka minut.

 CENNIK

Z uwagi na znaczną inflację oraz drastycznie rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej, po raz pierwszy o 9 lat zmuszeni jesteśmy podnieść ceny naszych usług. Nowy cennik obowiązuje od 1 stycznia 2022r.

250 zł – przegląd techniczny (ustawowo obowiązkowy co 24 miesiące). Proste usługi, które klient może wykonać sam (np. korekta zegara, zaprogramowanie kilku usług/towarów) wykonywane u nas w biurze w okresie pomiędzy przeglądami, realizowane są bezpłatnie. Czas wykonania takiej czynności nie może przekroczyć 10 minut. Usługa ta realizowana jest wyłącznie dla klientów, którzy nie spóźniają się z przeglądami.  Patrz rabaty poniżej…

200 zł – rozpoczęta godzina pracy serwisanta (naprawa, programowanie bazy PLU itp.). Programowanie bazy PLU do 50 kodów przy zakupie kasy jest bezpłatne.

150 zł – fiskalizacja kasy on-line.

150 zł – integracja terminala płatniczego z kasą fiskalną (o ile dostępne między modelami urządzeń).

100 zł – szkolenie sprzedawcy (1 osoba) w zakresie obsługi kasy fiskalnej. Minimalna liczba uczestników szkolenia to 2 osoby, w przypadku gdy jest jeden pracownik opłata wynosi 200 zł. (przy sprzedaży kasy szkolenie właściciela/kierownika jest bezpłatne). Cena zawiera przygotowanie oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z zasadami ewidencji, wymaganego po 1 maja 2019.

390 zł – wykonanie raportu rozliczeniowego (tzw. odczyt kasy fiskalnej, likwidacja – wyrejestrowanie kasy fiskalnej) wraz z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do jej wyrejestrowania w US oraz przekazaniem do utylizacji.

 OPŁATA SERWISOWA (opcjonalnie)

20 zł. – miesięczna opłata serwisowa (pobierana „z dołu” za miniony rok przy okazji wykonywania przeglądu)

Opłata ta nie jest obowiązkowa. Jest to ryczałt za wymienione niżej czynności, które dodatkowo otrzymują klienci rozliczający się tą metodą:

• pierwszeństwo w realizacji zlecenia serwisowego przed nie korzystającymi z opłaty serwisowej
• wieczną gwarancję
• programowanie kodów PLU dostarczonych przez klienta w formie elektronicznej (*.xls, *.dbf)
• zmiany nagłówka kasy z wpisem do książki serwisowej
• przeglądy techniczne co 12 miesięcy
• wyrejestrowanie kasy (odczyt) i jej utylizację z protokołem

OPŁATA ZA DOJAZD DO KLIENTA

10 zł. – dojazd  na terenie warszawskiego Powiśla, Pruszkowa, Grodziska Mazowieckiego, Żyrardowa

20 zł. – dojazd  na terenie Komorowa, Piastowa, Milanówka, Brwinowa, Podkowy Leśnej, Międzyborowa

40 zł. – dojazd  na pozostałym obszarze w promieniu do 30 km od każdego z oddziałów

50 zł. – dojazd  na pozostałym obszarze w promieniu między 30 a 50 km od każdego z oddziałów

190 zł. – dojazd  na pozostałym obszarze w promieniu > 50 km od każdego z oddziałów na terenie województwa mazowieckiego oraz województw bezpośrednio mu przylegających – warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, świętokrzyskie, lubelskie, podlaskie.

390 zł. – dojazd  na terenie województw przylegających bezpośrednio do wymienionych w powyższym punkcie – pomorskie, wielkopolskie, opolskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie.

590 zł. – dojazd  na terenie województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego.

 RABATY

Co rok to taniej:

• 2% rabatu za każde urządzenie fiskalne serwisowane przez nas,
• 1% rabatu za każdy miniony rok współpracy,
• Maksymalna wysokość rabatu to 50% na usługi oraz 10% na zakup nowych urządzeń fiskalnych.

Rabat powitalny:

Jeśli przeniesiesz serwis swojej kasy do nas (operacja bezpłatna, kilkuminutowa, wykonywana bezpośrednio przed przeglądem) otrzymasz rabat powitalny w wysokości 20%, a zatem zapłacisz za przegląd 200 zł netto.

Przykład:

Pan Kowalski ma 3 kasy i współpracuje z nami od 1999 roku. W roku 2018 od wyżej wymienionych cen będzie otrzymywał 25% rabatu (19 lat x 1% + 3 kasy x 2%) niezależnie od tego czy wybierze opłatę serwisową czy pełen cennik. W kolejnych latach rabat będzie wzrastał co rok o 1%, a przy zakupie kasy do kolejnego sklepu wzrośnie o 2%.

Powyższe rabaty dotyczą wyłącznie klientów, którzy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, wykonują regularnie przegląd techniczny i terminowo regulują nasze należności.
Powyższe ceny są kwotami netto (bez VAT 23%)
Rekomendowanym wariantem świadczenia usług serwisowych jest miesięczna opłata serwisowa. Klient może zrezygnować z tej formy rozliczania na rzecz pełnego cennika w dowolnym dniu użytkowania urządzenia. Po tym fakcie nie ma już możliwości powrotu do miesięcznej opłaty serwisowej.