Kupno kasy używanej jest możliwe przy spełnieniu poniższych warunków:

• W urządzeniu zostanie wymieniony moduł fiskalny i pamięć chroniona (w przypadku kas z kopią elektroniczą, ta właśnie pamięć)
• Sprzedaż odbędzie się za pośrednictwem firmy serwisowej („stary” użytkownik sprzedaje serwisowi, a serwis nowemu)
• W momencie sprzedaży kasy musi posiadać ona ważną homologację, która w przypadku kas z kopią elektroniczną jest ważna tylko 4 lata.

Z uwagi na powyższe, handel używanymi urządzeniami praktycznie nie występuje. Koszt pamięci fiskalnej jest nieznacznie niższy od ceny nowego urządzenia. Za pośrednictwo w procesie sprzedaży (fiskalizacja i przejęcie serwisu) pobieramy 100 zł netto. W przypadku leasingu kasy online nie przysuguje ulga w wysokości 700 zł.

Uwaga! Kas z tzw. „kopią papierową” nie wolno już wprowadzać do obrotu.