Każdemu podatnikowi przysługuje zwrot 90% kwoty wydanej na kasę lecz nie więcej jak 700 zł, pod warunkiem zainstalowania kasy w terminie oraz dopełnieniu formalności o których mowa w poprzedniej poradzie.

Warto dodać, że zwrot przysługuje na każdą z kas zgłoszoną na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania. Jeśli zatem planujemy w przyszłości otwarcie kolejnych punktów sprzedaży, należy od razu kupić tyle urzadzeń ile będzie potrzebne i zgłosić je zachowując opisane wcześniej formalności. Zakup jest o tyle ważny, że urzędnik weryfikujący zasadność przyznania ulgi, ma prawo zarządać dowodu wpłaty za urządzenia od których dokonujemy odliczenia. Nie jest tu problemem, że nie znamy jeszcze miejsc nowych puktów sprzedaży – zgłaszamy je wszystkie na pierwszy adres, a przy otwieraniu kolejnych punktów wystarczy w ciągu 7 dni zawiadomić US o zmianie miejsca instalacji.

Trzeba jednak pamiętać, że Urząd zarząda zwrotu otrzymanej ulgi gdy działalność będzie prowadzona krócej niż 3 lata oraz gdy nie będą wykonywane co dwa lata obowiązkowe przeglądy techniczne.

Odliczenia w praktyce uzyskuje sie poprzez: zmieniejszenie VAT-u należnego poprzez wpisanie kwoty ulgi do specjalnej rubryki w deklaracji VAT-7 (podatnicy VAT) lub zwrot na konto bankowe po napisaniu do US stosownego podania (nie vat-owcy)

Dokumenty wymagane do ulgi, przygotowujemy dla naszych klientów bezpłatnie.