Sprawa zakupu kasy i związanych z tym formalności jest znacznie prostsza niż mogłoby sie to wydawać.

Krok 1 to sprawdzenie czy trzeba już rejestrować sprzedaż przy użyciu kasy. Dla nowych podmiotów jest to okres dwóch pełnych miesięcy od przekroczenia sumy kwalifikującej do rozpoczęcia ewidencjonowania. Wówczas należy wprowadzić kasę od pierwszego dnia nowego miesiąca. Trzeba jednak pamiętać, że istnieją pewne grupy podatników, którzy muszą wprowadzić kasę bez względu na osiągnięty obrót, czyli od pierwszego dnia sprzedaży. Grupa ta stale rośnie. Można się domyśleć, że wkrótce każdy przedsiębiorca będzie musiał mieć kasę od początku prowadzenia działalności. Z powyższych względów, wielu klientów decyduje się na zakup kasy od razu, nie czekając na osiągnięcie stosownego obrotu, który i tak jest już bardzo niski.

Krok 2 to złożenie do Urzędu Skarbowego zawiadomienia o liczbie i miejscu kasy przy pomocy którch będzie prowadzona ewidencja sprzedaży. Czynności tej należy dokonać co najmniej dzień przed planowanym rozpoczęciem sprzedaży. Dopuszczalne jest wysłanie listu poleconego, wiążąca jest tu data nadania a nie otrzymania przez US. Oczywiście nie ma sensu czekać do ostatniej chwili, warto to zrobić wcześniej. Tu trzeba dodać, że krok ten można pominąć pod warunkiem, że będziemy używać tylko jednej kasy i wprowadzamy ją zgodnie z obowiązkowym terminem. Wówczas należy pamiętać aby poniżej opisany krok trzeci, wykonać z zachowaniem terminu dotyczącego kroku drugiego, czyli dzień przed rozpoczęciem ewidencjonowania.

Krok 3 to złożenie do US zawiadomienia potwierdzającego uruchomienia przez serwis trybu fiskalnego tzw. fiskalizacji. Druk ten to Zgłoszenie Podatnika i na jego złożenie mamy 7 dni od momentu fiskalizacji z zastrzeżeniem sytuacji opisanej pod koniec kroku drugiego.

Krok 4 to oznaczenie kasy numerem nadanym przez US w sposób trwały. Urząd może nadać go od razu, ale równie dobrze może to potrwać kilka tygodni. Przyklejenie do kasy karteczki z numerem trudno nazwać trwałym, najlepiej jest użyć niezmywalnego flamastra.

Przygotowanie i składanie w/w dokumentów.

Przygotujemy dla Ciebie odpowiednie zgłoszenia lecz nie podpiszemy ich za Ciebie. Musisz je wysłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście, ponieważ to podatnik jest odpowiedzialny za ich złożenie i powinien mieć potwierdzenie że formalności zostały dopełnione.