Sprawa zakupu kasy i związanych z tym formalności jest znacznie prostsza niż mogłoby sie to wydawać.

Krok 1 to sprawdzenie czy trzeba już rejestrować sprzedaż przy użyciu kasy. Dla nowych podmiotów jest to okres dwóch pełnych miesięcy od przekroczenia sumy kwalifikującej do rozpoczęcia ewidencjonowania. Wówczas należy wprowadzić kasę od pierwszego dnia nowego miesiąca. Trzeba jednak pamiętać, że istnieją pewne grupy podatników, którzy muszą wprowadzić kasę bez względu na osiągnięty obrót, czyli od pierwszego dnia sprzedaży. Grupa ta stale rośnie. Można się domyśleć, że wkrótce każdy przedsiębiorca będzie musiał mieć kasę od początku prowadzenia działalności. Z powyższych względów, wielu klientów decyduje się na zakup kasy od razu, nie czekając na osiągnięcie stosownego obrotu, który i tak jest już bardzo niski.

Krok 2 to zakup kasy online lub z kopią elektroniczą. Kasy z tzw. „kopią papierową” zostały wycofane ze szprzedaży. W przypadku online nie ma potrzeby wysyłać do urzędu żadnych zgłoszeń – kasa fiskalizowana jest w trybie online i automatycznie nadawany jej jest numer ewidencyjny. W przypadku kas z kopią elektroniczną należy zgłosić fakt fiskalizacji w ciągu 5 dni (odpowiedni dokumet wg obowiązującego od 1 maja 2019 formularza, przygotowujemy bezpłatnie).

Krok 3 to oznaczenie kasy numerem ewidencyjnym nadanym przez US.

Krok 4 to  odliczenie ulgi w przypadku kas online, opisane w osobnej poradzie.