Sprawa zakupu kasy i związanych z tym formalności jest znacznie prostsza niż mogłoby sie to wydawać.

Krok 1 to sprawdzenie czy trzeba już rejestrować sprzedaż przy użyciu kasy. Dla nowych podmiotów jest to okres dwóch pełnych miesięcy od przekroczenia sumy kwalifikującej do rozpoczęcia ewidencjonowania. Wówczas należy wprowadzić kasę od pierwszego dnia nowego miesiąca. Trzeba jednak pamiętać, że istnieją pewne grupy podatników, którzy muszą wprowadzić kasę bez względu na osiągnięty obrót, czyli od pierwszego dnia sprzedaży. Grupa ta stale rośnie. Można się domyśleć, że wkrótce każdy przedsiębiorca będzie musiał mieć kasę od początku prowadzenia działalności. Z powyższych względów, wielu klientów decyduje się na zakup kasy od razu, nie czekając na osiągnięcie stosownego obrotu, który i tak jest już bardzo niski.

Krok 2 to złożenie do Urzędu Skarbowego zawiadomienia o liczbie i miejscu kasy przy pomocy którch będzie prowadzona ewidencja sprzedaży. Czynności tej należy dokonać co najmniej dzień przed planowanym rozpoczęciem sprzedaży. Dopuszczalne jest wysłanie listu poleconego, wiążąca jest tu data nadania a nie otrzymania przez US. Oczywiście nie ma sensu czekać do ostatniej chwili, warto to zrobić wcześniej. Tu trzeba dodać, że krok ten można pominąć pod warunkiem, że będziemy używać tylko jednej kasy i wprowadzamy ją zgodnie z obowiązkowym terminem. Wówczas należy pamiętać aby poniżej opisany krok trzeci, wykonać z zachowaniem terminu dotyczącego kroku drugiego, czyli dzień przed rozpoczęciem ewidencjonowania.

Krok 3 to złożenie do US zawiadomienia potwierdzającego uruchomienia przez serwis trybu fiskalnego tzw. fiskalizacji. Druk ten to Zgłoszenie Podatnika i na jego złożenie mamy 7 dni od momentu fiskalizacji z zastrzeżeniem sytuacji opisanej pod koniec kroku drugiego.

Krok 4 to oznaczenie kasy numerem nadanym przez US w sposób trwały. Urząd może nadać go od razu, ale równie dobrze może to potrwać kilka tygodni. Przyklejenie do kasy karteczki z numerem trudno nazwać trwałym, najlepiej jest użyć niezmywalnego flamastra.

Składanie w/w dokumentów w imieniu klienta

Nie mamy zwyczaju podpisywać się za klientów, ponadto to podatnik jest odpowiedzialny za złożenie dokumentów i dlatego powinien mieć pewność że formalności zostały dopełnione (osobista wizyta lub potwierdzenie wysłania listu nadanego przez przedsiębiorcę). Służymy jednak pomocą w wypełnieniu druków, telefonicznie lub osobiście w naszych punktach sprzedaży. Prosze jednak się nie stresować, druki są naprawdę bardzo czytelne, ich wypełnienie łatwe, a US to nie taki diabeł straszny jak go malują.